Davetli Sunuşlar

“Activation and Employment Support Policies” IZA/Dünya Bankası/OECD Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul: 30 Nisan-1 Mayıs 2012.

“New Approaches to Measure the Extent of Corruption,” Talk Delivered at the Opening Plenary, the Eighteenth Annual Conference of the Economic Research Forum (ERF), Kahire, Mısır: 25-27 Mart 2012.

“Export Performance of the Turkish Economy in the First Decade of the New Millenium,” Turkey 2000-2010: A Decade of Transition, DEİK ve Middle East Institute, Brüksel, Belçika: 5-7 Ekim 2011.

“Openness: Blessing and Curse for the Turkish Economy?” TEPAV ve Dünya Bankası Managing Openness: Trade and Outward-Oriented Growth after the Crisis, Ankara: 19 Eylül 2011.

“Graying Populations of the North and North-South Trade in the Long Run: A General Equilibrium Analysis,” Eskişehir-Econ Anadolu Kongresi, Eskişehir: 15-16 Haziran 2011.

“Aging Populations and International Commodity Flows,” Keynote Speech (Konferans Açılış Tebliği), 4.Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Suny Cortland, İzmir: 25-26 Mayıs 2011.

“Development of Education Entrepreneurship Nexus in Turkey,” Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 4.Konferansı, İstanbul: 9-13 Mayıs 2011.

“Black Sea Economic Area: Prospects and Challenges,” Black Sea Young Reformers Fellowship 2011 Konferansı, Batum, Gürcistan: 31 Mart- 3 Nisan 2011.

“Türkiye’de Kayıtsız İstihdam: Nedenleri, Boyutları, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri” Konferans Açılış Tebliği (Keynote Speech),” Kayıtlı İstihdam Teşvik Projesi (kitup) , Ankara: 26 Ocak 2011.

“Corruption, Institutional Quality, Investment Climate and Economic Growth in the MENA Region,” Ekonomik Büyüme için Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Çalıştayı, TEPAV, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, İstanbul: 23 Eylül 2010.

“Actuarial Balances and Deficit Financing Issues before the Pension System in Turkey,” SGK Birinci Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, Ankara: 14-15 Mayıs 2010.

“Global Economic Crisis and Migrant Workers’ Remittances,” Workshop II, the 15th Annual Harvard International Development Conference, Cambridge, ABD,  3-4 Nisan 2009.
“Demographic Endowments, Labour Markets, Trade and Capital Flows,” Keynote Speech (Konferans Açılış Tebliği), İstanbul Technical University (ITU-ESRC)/University of Nottingham (GEP) Joint Workshop on Labour Markets, Trade and FDI, İstanbul: 1-2 Ekim 2009.

“The Global Economic Crisis and Migrant Workers’ Remittances,” the 15th Annual Harvard International Development Conference, Cambridge, ABD: 3-4 Nisan 2009.

“Rising Protectionism and its Implications for Development,” Panel, the 15th Annual Harvard International Development Conference, Cambridge, ABD, 3-4 Nisan 2009.[Picture: Panelistler]

“Dış Ticarette Modelleme Teknikleri: Genel Denge Yaklaşımı (Modelling International Trade: General Equilibrium Approach),” Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Modelleme Teknikleri Konferansı, Ankara, 23 Aralık 2008.

“The Black Sea Economic Environment: Obstacles and Incentives,” ICBSS 2008 International Symposium on ‘The Wider Black Sea Area in Perspective,’ Kalimnos Adası, Yunanistan, 2-5 Temmuz 2008.

“The Behavior of Remittances Sent Home by Turkish Workers in Germany over German and Turkish Business Cycles,” GloMig (FP6 Project) International Dissemination Conference on ‘Global Migration: New Dynamics, Strategies, and Visions in the EU and its Neighborhood’, Ankara, 29 Şubat-1 Mart 2008..

“Emerging Market Business Cycles with Remittance Fluctuations,” Federal Reserve Board of Atlanta Conference on ‘Remittances and the Macroeconomy,’ Atlanta, ABD, 20-21 Şubat 2008. [ortak çalışma; C.B. Durdu tarafından sunuldu.]

“Orta ve Uzun Vadeli Beklentiler Işığında Türk Dış Ticaretinin Güçlü Yönleri,” Gelecek 10 Yılda Türkiye için Dış Ticaret ve Yatırım Stratejisi Arayışları Konferansı (TEPAV-DEİK), Antalya: 9-10 Şubat 2008.

“Kurumsal Yapı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Deneyimi,” VII. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs: 11-14 Aralık 2007.

“Turkish Economy in the Globalization Process: International Competitiveness and Growth,” Training of Trainers Seminar of the Multi-Agency Cooperation for Training and Awarness Raising on the Lisbon Agenda, Ankara: 16-19 Ekim 2007.

“Unleashing the Economic Potential of the Black Sea Region,” Joint Conference of TEPAVICBSS on ‘The Prospects and Potentials in the Wider Black Sea: Working Towards A Common Future’, İstanbul: 24 Haziran 2007.

“The Effects of Economic Developments and Policies in Host Countries on Workers’ Remittance Receipts of Developing Countries: The Cases of Turkey and Mexico Compared,” Workshop on the ‘Impact of Rich Countries’ Polices on Poverty: Perspectives from the Developing World,’ the 8th Annual Conference of the Global Development Network, Pekin, Çin: 12- 13 Ocak 2007. [ortak çalışma; A. Tekin-Koru tarafından sunuldu.]

“Effectiveness of Monetary Fines as Deterrents against Crime in the Presence of Corruption in Law Enforcement,” the 1st International Conference of the Turkish Economic Association, Ankara: 11-13 Eylül 2006. [G. Celik ile ortak çalışma]

“Cyclical Characteristics of Workers’ Remittance Receipts: The Cases of Turkey and Mexico,” Workshop on the ‘Impact of Rich Countries’ Polices on Poverty: Perspectives from the

Developing World,’ the 7th Annual Conference of the Global Development Network, St. Petersburg, Rusya: 22-23 Ocak 2006. [A. Tekin-Koru ile ortak çalışma]

“To Give In or Not To Give In To Bribery? Setting the Optimal Fines for Violations of Rules when the Enforcers are Likely to Ask for Bribes,” the Sixth Mediterranean Social andPolitical Research Meeting (organized by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute), Floransa, İtalya: 16-20 Mart 2005. [G. Celik ile ortak çalışma]

“Workers’ Remittances and Output Fluctuations in Developed Host and Developing Home Economies,” the 6th Annual Conference of the Global Development Network (GDN), Dakar, Senegal: 21-26 Ocak 2005.

“The Effects of Economic Developments and Policies in Host Countries on Workers’ Remittance Receipts of Developing Countries: The Case of Turkey in Comparison to Tunisia and

Mexico,” Global Development Network (GDN) Workshop on ‘The Impact of Rich Country Policies on Poverty: A Global View,’ Beyrut, Lübnan: 13 Aralık 2004. [A. Tekin-Koru ile ortak çalışma]

“Yüksek Lisans/Doktora Düzeyinde İktisat Eğitiminin Sorunları Paneli,” Türkiye Ekonomi Kurumu İktisat Egitimi Sempozyumu, Ankara: 11 Aralık 2004.

“Alternatives for Pension Reform in Turkey,” TÜSİAD International Seminar on ‘Global Tendencies and Attitudes towards Reforming Social Security Systems,’ İstanbul: 7 Aralık 2004.

“Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatifler,” TÜSİAD Tanıtım Toplantısı ve Basın Toplantısı, Istanbul: 9 Kasım 2004. [Y. Alper ve S. Imrohoroğlu ile ortak çalışma]

“National Information Infrastructure in Turkey,” International Center for Economic Growth Workshop on ‘Factors and Impacts in the Information Society:An Analysis of the Prospects for Candidate Countries,’ Budapeşte, Macaristan: 30 Haziran-1 Temmuz 2003.

“Guest Workers’ Remittances and Output Fluctuations in Host and Home Countries: The Case of Remittances from Turkish Workers in Germany and the EU,” the Fourth Mediterranean Social and Political Research Meeting (organized by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute), Floransa, İtalya: 19-23 Mart 2003.

“Structural Change in Agriculture and the Turkish Economy Before and After the Structural Reforms and Liberalization of the 1980s,” the Fourteenth International Conference on Input-Output Techniques, Montréal, Kanada, 10-15 Ekim 2002 [ortak çalışma; N. Demir tarafından sunuldu].

“Demographic Trends and the Upcoming Changes in the Patterns of Migration and Trade between Developing and Developed Countries”, the Annual World Bank Conference on Development Economics (ABCDE), Oslo, Norveç: 24-26 Haziran 2002.

“An Investigation into the Demographic Determinants of Migration and Trade Patterns in Europe: Simulation Results from an Archetype Overlapping Generations Model,” the ThirdMediterranean Social and Political Research Meeting (organized by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute), Floransa, İtalya: 20-24 Mart 2002.

“An Overlapping Generations General Equilibrium Analysis of the Directions of Trade and Labor Flows between Countries with Young and Aging Populations,” International Federation of Automatic Control (IFAC) Symposium on Modelling and Control of Economic Systems 2001, Klangenfurt, Avusturya: 6-8 Eylül 2001.

“The Role of Universities within the Turkish Education System,” the Annual Meetings of the European Association of International Education, Tampere, Finlandiya: 5-8 Aralık 2001.

“Bölgesel Kalkınma Açısından Çanakkale Yöresinin Karsılastırmalı Üstünlükleri,” 9. Ulusal Iktisat Sempozyumu, Çanakkale: 18-19 Ekim 2001.

“AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Küçük Sanayi,” Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm Konferansı-IV, Pamukkale Üniversitesi, Denizli: 21 Mayıs, 2001.

“Türkiye’de Tarıma Yapılan Transferler ve Enflasyon: 1979-1999 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Inceleme,” Agricultural  Economics Research Institute (AERI/TEAE) Workshop, Ankara: 4 Mayıs 2001. [C. Abay, B. Miran ve A. Bayaner ile ortak çalışma]

“Political Economy of Pension Reform: The Lessons that MENA Countries can Derive from the Pension Reform Experience of Turkey,” the Second Mediterranean Social and Political Research Meeting (organized by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute), Floransa, İtalya, 21-25 Mart 2001.

“Recent Developments in Turkish Foreign Trade,” Conference on the ‘Economy of Turkey’ (organized by the Moshe Dayan Center, Tel Aviv University), Tel Aviv, Israil: 15 Haziran 2000.

“Social Security Reform through Increases in the Statutory Entitlement Ages for Old Age Insurance: Optimal Magnitude and Timing,” the Sixth International Conference of the Society for Computational Economics, Barcelona, İspanya: 6-8 Temmuz 2000. [G. Turhan-Sayan ile ortak çalışma]

“Reflections on How to Be a Better Teacher?” Approaches to Better Teaching Workshop, Bilkent Üniversitesi, Ankara: 24-27 Eylül 1999.

“Türk Emeklilik Sisteminin Rehabilitasyonu için Parametrik Politika Alternatifleri,” Tartışmalı Konfrerans: Sosyal Güvenlik Reformu İçin Politika Önerileri’, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara: 26 Mayıs 1999 [A. Kiraci ile ortak çalışma].

“İktisat Ögretimi Nasıl Olmalıdır?” ‘Türkiye’de İktisat Eğitim Paneli’, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: 21 Nisan 1999.

“An Investigation of Reform Options for Turkish Social Security System: An Overlapping Generations General Equilibrium Analysis,” İkinci Uluslararası ODTÜ İktisat Kongresi,Ankara: 9-12 Eylül 1998. [S.Ozgur ve T. Kenc ile ortak çalışma]

“The Prospects of Economic Integration between Ageing European Union and Baby-Booming Turkey: An Overlapping Generations-General Equilibrium Analysis,” the Sixteenth Annual Meeting of the Middle East Economic Association (Allied Social Science Associations yıllık konferansı çerçevesinde), New Orleans, ABD: 3-5 Ocak 1997. [T. Kenc ile ortak çalışma; E. Alper tarafından okundu]

“Economic Cooperation as a Means of Maintaining Palestinian-Israeli Peace: A Conceptual Framework,” International Conference on ‘the Contribution of Turkey for Reconstruction and Development of Palestine’, Ankara: 1-3 Aralık 1994.

“Ekonomi Eğitiminde Yöntem Üzerinde Düşünceler,” ‘Türkiye’de İktisat Eğitim Paneli’, Gazi Universitesi, Ankara: 16 Haziran 1993.

Comments are closed.