Diğer Konuşma ve Sunuşlar

“Key Players of the Turkish Economy: Small and Medium-sized Enterprises,” Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri 1. İş Forumu, İstanbul: 4-6 Şubat 2012.

“Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimcilik Destekleri,” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Ulusal Girişimcilik Konferansı, Samsun: 11 Ekim 2011.

“Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimcilik Destekleri,” Üçüncü Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul: 10-12 Ekim 2011.

“Türk ve Dünya Ekonomilerindeki Son Gelişmelerin Işığında Girişimcilik: Tehdit ve Fırsatlar,” ABİGEM Uluslararası KOBİ Konferansı, Ankara: 3 Mayıs 2010.

“Girişimcilikte E-kapasitenin Önemi,” Habitat için Gençlik Ulusal E-Kapasite Geliştirme Zirve Toplantısı, Ankara: 9-10 Mart 2010.

“Küreselleşme ve Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin İş Dünyası için İmaları ve Sonuçları,” TEPAV Girişimcilik Enstitüsü Seminerleri, Ankara: 1 Şubat 2010 ve 2 Mart 2009; Gaziantep: 27 Temmuz 2009; Bursa: 29 Haziran 2009.

“Dış Ekonomik İlişkiler Endeksi,” Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İndeksi Tanıtım ve Tartışma Toplantısı, İstanbul, 10 Mart 2009.

“Global Economic Crisis and the Turkish Economy: An Overview,” ‘Ekonomik Kriz Karşısında Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi’ Konferans ve Basın Toplantısı, İstanbul,  21 Ocak 2009.

“Ekonomide Çıkış Yolları ve Reel Sektöre Yeni Açılımlar,” İzmir Ticaret. Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Ortak Panel ve Beyin Fırtınası Toplantısı, Izmir, 16-17 Ocak 2009.

“Krizle Mücadele Aracı Olarak Bilgi Teknolojileri,” TEPAV Girişimcilik Enstitüsü Açılış Toplantısı, Ankara, 18 Aralık 2009.

“Lizbon Süreci ve Türkiye,” Lizbon Stratejisi’nin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Kurumlararası İşbirliği ve Eğitim Projesi Yayım Konferansı: Türkiye Küresel Rekabet için Lizbon Gündeminin Neresinde? Antalya, 22 Şubat 2008.

“Açış Konuşması: Teknolojinin Yaygınlaşması ve Gelişmekte Olan Ülkeler,” Global Economic Prospects 2008 Report Launch and Discussion, Ankara, 16 Ocak 2008.

“Açış Konuşması: Yolsuzluk ve Büyüme İlişkisine Genel Bir Bakış,” TEPAV Yerelleşme ve Yolsuzluk Konferansı, Ankara, 5-6 Aralık 2007.

“Turkish Economy in the Globalization Process: International Competitiveness and Growth,” Training of Trainers Seminar of the Multi-Agency Cooperation for Training and Awareness Raising on the Lisbon Agenda, Ankara: 16-19 Ekim 2007.

“Açış Konuşması Dünya Su Kaynaklarının Eşitsiz Dağılımına Bir Çözüm Aracı Olarak Uluslararası Ticaret?” UNDP 2006 Human Development Report Launch Event, Ankara, 9 Kasım 2006.

“Workers’ Remittances and Business Cycles: Introductory Remarks,” Global Economic Prospects 2006 Report Launch Event, Ankara, 27 Ocak 2006.

Comments are closed.