Diğer Makaleler

“Kuzey Afrika (ve Ortadoğu’da) Olup Biten(cek)ler ve Türkiye Ekonomisi’ne Etkileri,” İşveren, Cilt: 49, No. 3, Mart-Nisan 2011, s.53.

“ABD Gayrimenkul Piyasasının Fazlasıyla Menkul Krizi,” EkoForm, Cilt: 1, No. 3, 2010, s. 12-17.

“BTSO 250 Büyük Firma Araştırması Işığında Bursa Ekonomisinin Başlıca İhracat Sektörlerindeki Eğilimler,” BTSO Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması, Eylül 2009, s. 55-59. 

“ Home Country Business Cycles and Remittance Fluctuations,” Global Development Network (GDN) Research Monitor, No. 5, Aralık 2008, s. 16-18.

“Baş Editörden: UEDTP Üç Yaşında,” Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, Cilt:3, No. 1-2, 2008, s. 1-6.

Overlapping Generations Model,” in W.A. Darity, Jr. (Ed.), International Encyclopedia of Social Sciences, Cilt 6, 2nd ed., MacMillan ReferenceUSA, 2008, s. 92-94.

“Yürürlükteki Kıdem Tazminatı Düzeninin Sağladığı, Sadece Kayıtlı Olarak Çalışan Nispeten Küçük Bir Kesime Yönelik Potansiyel Bir Korumadan İbarettir,” ASO Medya, Mart/Nisan 2008, s. 52-54.

“Sosyal Güvenlik Reformunda Son Durum: Bir Değerlendirme,” TİSK İşveren, Cilt 46, No. 4, 2008, s. 68 - 69.

“ Yaşlanmanın Küreselleşmesi,” Dünya, 30 Ocak 2008.

“Baş Editörün Sunuşu,”  Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, Cilt 1, No. 2, 2007, s. 1-2.  ( PDF İndir)

“Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Çıkarken,”  Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, Cilt 1, No. 1, 2006, s. 1-2.

“Empirics of Corruption and Crime: Symposium Editor’s Introduction,” Journal of Economics and Finance, Cilt 30, No. 2, 2006, s. 205-207.

“Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Nedenler ve Beklentiler,” ASO Medya, Temmuz 2006.

 “Business Cycle Characteristics and Transmission of Crises in a Globalized Economy: The Case of MENA and Europe –Guest Editors’ Introduction,” Emerging Markets Finance and Trade, Cilt 40, No. 6, 2004, s. 3-6. (M.A. Kose ile) ( PDF İndir)

“Globalization of Old Age,” The Namibian (Namibya Gazetesi), 09 Ocak 2003.

“MENA Water Resources and Free Trade,” Economic Trends in the MENA Region 2002, Cairo: The American University in Cairo Press, 2002, s. 61-62.

Globalizacja staroœci,” Rzeczpospolita (Polonya Gazetesi), 14 Eylül 2002. (Lehçe) 

“La globalización de la vejez,” La Nacion (Arjantin Gazetesi), 26 Ağustos 2002. (İspanyolca)

“Globalization in an Aging World,” The Korea Herald (G. Kore Gazetesi), 20 Ağustos 2002. 

Globalizacija starosti,” Vjesnik (Hırvat Gazetesi), 20 Ağustos 2002 (Hırvatça).

“La globalización de la senectud,” El Nacional (Venezuela Gazetesi), 19 Ağustos 2002. (İspanyolca)

 “A globalização da velhice,” Valor (Brezilya Gazetesi), 16 Ağustos 2002. (Portekizce)

“Dünya Bankası’nın Yıllık Kalkınma İktisadı Konferansindan Izlenimler,” İktisat, İşletme ve Finans, Cilt 17, No. 198, 2002, s. 44-47. ( PDF İndir)

“Demografik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi,” Doğu Batı, Cilt 4, No. 17, 2001, s. 227-245.

“Sigorta Prim Kaçaklarının Toplumsal ve Bireysel Maliyetleri,” ASO Medya, Eylül 1999, s. 40-54. 

“Book Review: ‘The International Economy and Industrial Development’ by R.H. Ballance, J.A. Ansari and H.W. Singer,” Impetus, No. 2, Yaz 1987, s. 89-93.

“Sanayide Robot Kullanımının Olası Etkileri,”  Bilim ve Sanat, No. 55, July 1985. s. 9-11.

“Planlı Dönemde Türk Turizm Sektörü,” Sirena, Cilt 1, No: 2, 1985. s. 38-39.

Comments are closed.