Monthly Archives: Nisan 2012

Bedava sirke baldan (her zaman) tatlı (mıdır?)

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Nisan 2011 sayısında yayınlanmıştır.) Bu ayki yazımda deneysel ve davranışsal iktisatçıların hoşlandığı bir konu olan sosyal normlar ile piyasa normları ayrımına dair bir şeyler söyleme konusunda geçen aydan verilmiş bir sözüm var. Çok ilginç  ve neşeli örnekleri olan … Continue reading

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Süveyş Kanalı mı daha dar, ayırdığı coğrafyalardaki seçme/eleştirme/hesap sorma kanalları mı?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Mart 2011 sayısında yayınlanmıştır.) Bu yazıda geçen ay ele aldığım bazı konuların yaptırdığı kimi (güncel) çağrışımlarla devam edeceğim. Okuyanların hatırlayacağı gibi, Şubat yazımda yolsuzluk konusundan söz etmiştim. Rüşvet, irtikap vs. eylemlerin genel adı olarak “yolsuzluk” kavramı … Continue reading

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Yolsuzluk yol-suz-luğa yol açar mı?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Şubat 2011 sayısında yayınlanmıştır.) Bu Yazıda yolsuzluk konusundan söz edeceğim. Hem kişinin kendisine görevi gereği verilen yetki ve hakları, (maddi) çıkar sağlamak amacıyla suiistimal etmesi anlamında; hem de yolların, mesela karayollarının, eksikliği ya da … Continue reading

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Erivan’da Libya fantastik filmleri haftasını izlemek mi istersiniz, Jamaika’da kış sporları yapmak mı?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Ocak 2011 sayısında yayınlanmıştır.) Yazıda ele alınan konular ile başlamayı kural haline getireceğimi geçen yazıda söylemiştim. O sözümü tutuyorum. Ülkeler ya da bölgeler için “gelişmiş olma hali” diye adlandıracağım, kişi başına milli gelir gibi … Continue reading

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

2062’de haftada kaç saat mesai yapacağız?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Aralık 2010 sayısında yayınlanmıştır.) Bu ayki yazıda neler var? Acaba diye merak edenler vardır eminim. Geçen sayıdaki yazıyı okuyanlar, bu köşeden aşağı yukarı ne tür bir içerik beklemeleri gerektiğini biliyorlar ama tam olarak hangi … Continue reading

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Serbest kur rejiminde belirlenen karaborsa dolar kuru!?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Ekim 2010 sayısında yayınlanmıştır.) Bu köşenin amacı Nedir sorusuyla başlayayım izninizle. Bu köşenin öncelikli amacı, Türkiye’de basılı ya da sesli/görüntülü medyada tipik olarak atlanan, ele alınmayan konularda ilginç, düşündürücü ve eğlenceli iktisat tartışmaları yapmak. … Continue reading

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |