Derleme Kitap Bölümleri

S. Sayan, “Chapter 5: Optimization,” S. Yıldırım (Der.), Mathematical Economics, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2022 içinde.

S. Sayan, “Chapter 7: General Competitive Equilibrium,” Y. Kılıçaslan (Der.), Microeconomic Theory, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2022 içinde.

F. Tombak ve S. Sayan, “Söyleşi: COVID-19’un İşgücü Piyasalarına Etkisi,” F. Tombak (Der.), COVID-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri, Ankara: Nobel, 2021 içinde.

M. Tiryakioğlu ve S. Sayan, “Söyleşi: İlk Bisküvi Otomatı, Türkiye’de Yerlileşme Çabaları ve Küresel Salgının İktisadi ve Toplumsal Yansımaları,” M. Tiryakioğlı (Der.), Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021 içinde.

S. Sayan, “Türkiye’de Üretim ve Isgücü Verimliligi,” M. Aksoy (Der.), Ekonomide Yeni Arayışlar, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2020 içinde.

P. Kaynak ve S. Sayan, “Salgının İşgücü Piyasalarına Etkileri ve Yansımaları (The Effects of the Pandemic on Labor Markets) ,” Ö.F. Çolak (Der.), Salgın Ekonomisi, Ankara: Efil Yayınevi, 2020 içinde.

S. Sayan, “Chapter 1: Basic Concepts, Scope and Methodology of Economics,” A. Tiryaki (Der.), Introduction to Economics-I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017 içinde.

A. Duman ve S. Sayan, “Chapter 2: How Markets Work? Market Forces and Equilibrium,” A. Tiryaki (Der.), Introduction to Economics-I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017 içinde.

S. Sayan, “Remittances and Recessions in Home and Host Countries: An Overview,” in A. R. Al-Noaimi and I. Omelaniuk (Der.), Labor Mobility: An Enabler for Sustainable Development, Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2013 içinde. s. 87-102.

S. Sayan ve A. Tekin-Koru, “Host-Country Economic Policies and Worker Remittances to Developing Countries: The Cases of Turkey and Mexico,” R. Lucas, L. Squire ve T. Srinivasan (eds.), Global Exchange and Poverty: Trade, Investment and Migration, Cheltenham: Edward Elgar, 2010 içinde.

S. Sayan, “Sosyal Güvenlik,” N. Özkaramete-Coşkun (ed.), Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı: 2000-2008, Ankara: İmaj Yayınevi, 2009 içinde.

T. Kenc ve S. Sayan, “Demographic Shock Transmission from Large to Small Countries: An Overlapping Generations CGEAnalysis,” J. Creedy & R. Guest (eds.), New Developments in the Economics of Population Ageing (Critical Writings in Economics Series edited by Mark Blaug), Cheltenham: Edward Elgar, 2007 içinde. [Yazarların Journal of Policy Modeling (2001) makalesinin yeniden basımı.]

(M. Grignon ve B. Spencer tarafından yazılan, kitap değerlendirme yazısı için tıklayınız.)

S. Sayan, “Political Economy of Pension Reform,” S. Altug and A. Filiztekin (eds.), The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance and Reform, Londra: Routledge-Curzon, 2006 içinde. s. 252-275.

Z. Kotan ve S. Sayan, “Price Competition between Turkish and East Asian Exports in the European Union Market in the 1990s,” H. Hakimian and J.B. Nugent (eds.), Trade Policy and Economic Integration in the Middle East and North Africa: Economic Boundaries in Flux, Londra: Routledge-Curzon içinde. s. 119-137.

G. Turhan-Sayan ve S. Sayan, “Use of Time-Frequency Representations in the Analysis of Stock Market Data,” E.Kontoghiorghes, B. Rustem and S. Siokos (eds.), Computational Methods in Decision-making, Economics and Finance (Applied Optimization Series), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002 içinde. s. 429-452. (Google Books üzerinden oku ya da PDF İndir)

S. Sayan, “Nüfus, İşgücü Piyasaları ve Sosyal Güvenlik Politikaları,” A. Şahinöz (ed.), Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu, 2001. s. 433-456.

S. Sayan ve O. Zaim, “The Black Sea Economic Cooperation Project,” L. Rittenberg (ed.), The Political Economy of Turkey in the Post-Soviet Era, Westport, CT: Praeger/ Greenwood Publishing Group, Inc., 1998 içinde. s. 115-136

S. Sayan, “Economic Cooperation as a Means of Maintaining Palestinian-Israeli Peace: A Conceptual Framework,” H. Koni (ed.), Contribution of Turkey for Reconstruction and Development of Palestine, Ankara: Friedrich-Naumann-Foundation, 1995 içinde. s. 209-228.

Comments are closed.