Derleme Kitap Bölümleri

S. Sayan ve P. Kaynak, “Salgının İşgücü Piyasalarına Etkileri ve Yansımaları,” Ö. Faruk Çolak (ed.), Salgın Ekonomisi, Ankara: Efil Yayınevi, 2020.

S. Sayan ve A. Tekin-Koru, “Host-Country Economic Policies and Worker Remittances to Developing Countries: The Cases of Turkey and Mexico,” R. Lucas, L. Squire ve T. Srinivasan (eds.), Global Exchange and Poverty: Trade, Investment and Migration, Cheltenham: Edward Elgar, 2010 içinde.

S. Sayan, “Sosyal Güvenlik,” N. Özkaramete-Coşkun (ed.), Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı: 2000-2008, Ankara: İmaj Yayınevi, 2009 içinde.

T. Kenc ve S. Sayan, “Demographic Shock Transmission from Large to Small Countries: An Overlapping Generations CGEAnalysis,” J. Creedy & R. Guest (eds.), New Developments in the Economics of Population Ageing (Critical Writings in Economics Series edited by Mark Blaug), Cheltenham: Edward Elgar, 2007 içinde. [Yazarların Journal of Policy Modeling (2001) makalesinin yeniden basımı.]

(M. Grignon ve B. Spencer tarafından yazılan, kitap değerlendirme yazısı için tıklayınız.)

S. Sayan, “Political Economy of Pension Reform,” S. Altug and A. Filiztekin (eds.), The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance and Reform, Londra: Routledge-Curzon, 2006 içinde. s. 252-275.

Z. Kotan ve S. Sayan, “Price Competition between Turkish and East Asian Exports in the European Union Market in the 1990s,” H. Hakimian and J.B. Nugent (eds.), Trade Policy and Economic Integration in the Middle East and North Africa: Economic Boundaries in Flux, Londra: Routledge-Curzon içinde. s. 119-137.

G. Turhan-Sayan ve S. Sayan, “Use of Time-Frequency Representations in the Analysis of Stock Market Data,” E.Kontoghiorghes, B. Rustem and S. Siokos (eds.), Computational Methods in Decision-making, Economics and Finance (Applied Optimization Series), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002 içinde. s. 429-452. (Google Books üzerinden oku ya da PDF İndir)

S. Sayan, “Nüfus, İşgücü Piyasaları ve Sosyal Güvenlik Politikaları,” A. Şahinöz (ed.), Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu, 2001. s. 433-456.

S. Sayan ve O. Zaim, “The Black Sea Economic Cooperation Project,” L. Rittenberg (ed.), The Political Economy of Turkey in the Post-Soviet Era, Westport, CT: Praeger/ Greenwood Publishing Group, Inc., 1998 içinde. s. 115-136

S. Sayan, “Economic Cooperation as a Means of Maintaining Palestinian-Israeli Peace: A Conceptual Framework,” H. Koni (ed.), Contribution of Turkey for Reconstruction and Development of Palestine, Ankara: Friedrich-Naumann-Foundation, 1995 içinde. s. 209-228.

Comments are closed.