Köşe Yazıları

Yeni Arayış Yazıları

Kişilik suikastlarının 50 tonu: “Bedelli eleştirmenlik” çağında Siyonizm, yolsuzluk vs. karşıtı olmak

Eleştirilere, hoşlanılmayan görüşleri seslendirenlere sözlü iftiralar yapmakla yetinmeyip onları işlerinden etme, haklarından mahrum kılma, yasal kovuşturma hatta hapis cezasıyla karşı karşıya bırakma da hem Türkiye’de hem dünyada giderek daha sık görülen pratikler oldu ne yazık ki. Eleştirenlere bedel ödetilmesinin neredeyse normalleşmeye başlaması insanlığın vardığı noktanın vahim bir yansıması.

Yazının tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

Politik Yol Yazıları

İtibarın tasarruf edilmeyeni mi makbul, depremde çökmeyeni mi?

Türkiye’de iç ve dış itibar, kriz dönemleri öncesi alınan tedbirler, ekonomik öngörüler ya da gelecekteki problemleri öngören hukuki düzenlemelerle ölçülmüyor, saraylar ve külliyelerle ölçülüyor. Serdar Sayan, Cumhurbaşkanlığına ait uçak filosunun itibarını, orman yangınında bulunmayan uçak filosu ile karşılaştırdı.

Yazının tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

Politik Yol Yazıları

Depremde devlet ve çekmeyen mıknatıslar

Devletin varlığını, o icraatın başarısı yerine, eksikliğinin acısını en derinden hisseden insanların haykırışlarını bastırmaya, duyulmaz kılmaya çalışarak ispatlamaya kalkışmanın da en az o ihtiyaca cevap verememek kadar büyük bir tarihsel sorumluluk olduğunu ifade ediyor Serdar Sayan.

Yazının tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in Politik Yol Yazıları |

Global Akademi Söyleşileri – Ayşe Ökten İmrohoroğlu

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri

Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve fiziksel sermayenin zaman içindeki seyri ve bu üretim faktörlerinin üretkenliğindeki gelişmeler, büyümeye ayrı ayrı ve nasıl katkı yapıyor? Bu bileşenlerin nispi katkıları açısından Türkiye dünyada nerede? Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için neler yapılmalı?

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in Global Akademi Söyleşileri |

Global Akademi Söyleşileri – Kerem Coşar

Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği

Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl etkileyeceğine odaklanacağız. Cevapları öncelikle ticaret ve yatırımların yakın geçmişine bakarak ararken, 20. yy. başındaki uluslararası ekonomik gelişmelerin dünya savaşlarıyla bağlantısı da masaya yatırılacak. 1945 sonrası global düzende çok-taraflı ticaret kurumlarının kuruluş ve işleyişinin bu tartışma ışığında anlatımını takiben bu kurumların niçin giderek göz ardı edilmeye başladığı ve bunun maliyeti ele alınacak. Önümüzdeki dönemde küresel iktisadi düzenin hangi yönde evrileceği ve bu çerçevede Türkiye için ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlarda gündeme gelecek.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in Global Akademi Söyleşileri |

Global Akademi Söyleşileri – Cemal Eren Arbatlı

Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zenginleşse de, ülkelerin büyüme performanslarının bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermesi dünyada bugün yaşadığımız pek çok soruna da zemin hazırladı. Vardığımız noktada en zengin ülkelerdeki kişi başı gelir en yoksul ülkelerdekinin neredeyse 30 katı seviyesinde. Bu farklılıkların kökenleri yakın geçmişten ziyade, bölgeler arası makasların açılmaya başladığı bu 200 yıllık geçmişe ve öncesine uzanıyor. Bu çerçevede akla gelen önemli bir soru coğrafyanın kader olup olmadığı. Bu söyleşi toplumların kurumsal, kültürel ve demografik geçmişinin bugünkü ekonomik refahı üzerinde ne kadar belirleyici olduğu sorusuna cevap ararken Anadolu’daki Rum ve Ermeni nüfusun tarihsel mirasının Türkiye’deki bölgesel kalkınmayı nasıl etkilediğine dair ilginç araştırma bulgularına da atıf yapıyor.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in Global Akademi Söyleşileri |

Global Akademi Söyleşileri – Gülçin Özkan

Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler

Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / siyasal sistemlerin makroekonomik performans üzerindeki yansımaları ile demokrasi ve demokratik kurumların – yargı bağımsızlığı, bağımsız medya, ifade özgürlüğü, güçlü sivil toplum örgütleri vb.- işleyişi ve kapsayıcılığının ekonomik performansa etkileri ele alınmaktadır.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in Global Akademi Söyleşileri |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Gülçin Özkan

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Eylül 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Gülçin Özkan.

Ömer Faruk Çolak: İktisat ve Toplum Dergisi’nin değerli okurları, yeni bir Yuvarlak Masa’yla beraberiz. Bildiğiniz üzere bu programı Serdar Sayan’la birlikte bir yıldır götürüyoruz; geçen ay ara verdik. Artık tatil bitti ve mesaiye başladık. Yeni sezonun ilk programını Gülçin Özkan Hoca’yla yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine ekonomiyi konuşacağız.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Kamil Yılmaz

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Temmuz 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Koç Üniversitesi’nden Kamil Yılmaz.

Ömer Faruk Çolak: Değerli okurlar, yeni bir Yuvarlak Masa’yla karşınızdayız. Bu ayki konuğumuz Koç Üniversitesi’nden Kamil Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri |

Politik Yol Yazıları

Nasrettin Hoca Gezi sürecini yorumlasa: Hırsızın hiç mi suçu yok?

Vatan hainliği ile suçlanan Gezicilerin eylemleri aslında kamu çıkarlarını özel çıkara feda etmeye yönelik hem haksız hem hukuksuz bir girişimi önlemeyi amaçlıyordu.

Yazının tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in Politik Yol Yazıları |