Global Akademi Söyleşileri – Ayşe Ökten İmrohoroğlu

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri

Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve fiziksel sermayenin zaman içindeki seyri ve bu üretim faktörlerinin üretkenliğindeki gelişmeler, büyümeye ayrı ayrı ve nasıl katkı yapıyor? Bu bileşenlerin nispi katkıları açısından Türkiye dünyada nerede? Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için neler yapılmalı?

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

Global Akademi Söyleşileri – Kerem Coşar

Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği

Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl etkileyeceğine odaklanacağız. Cevapları öncelikle ticaret ve yatırımların yakın geçmişine bakarak ararken, 20. yy. başındaki uluslararası ekonomik gelişmelerin dünya savaşlarıyla bağlantısı da masaya yatırılacak. 1945 sonrası global düzende çok-taraflı ticaret kurumlarının kuruluş ve işleyişinin bu tartışma ışığında anlatımını takiben bu kurumların niçin giderek göz ardı edilmeye başladığı ve bunun maliyeti ele alınacak. Önümüzdeki dönemde küresel iktisadi düzenin hangi yönde evrileceği ve bu çerçevede Türkiye için ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlarda gündeme gelecek.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

Global Akademi Söyleşileri – Cemal Eren Arbatlı

Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zenginleşse de, ülkelerin büyüme performanslarının bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermesi dünyada bugün yaşadığımız pek çok soruna da zemin hazırladı. Vardığımız noktada en zengin ülkelerdeki kişi başı gelir en yoksul ülkelerdekinin neredeyse 30 katı seviyesinde. Bu farklılıkların kökenleri yakın geçmişten ziyade, bölgeler arası makasların açılmaya başladığı bu 200 yıllık geçmişe ve öncesine uzanıyor. Bu çerçevede akla gelen önemli bir soru coğrafyanın kader olup olmadığı. Bu söyleşi toplumların kurumsal, kültürel ve demografik geçmişinin bugünkü ekonomik refahı üzerinde ne kadar belirleyici olduğu sorusuna cevap ararken Anadolu’daki Rum ve Ermeni nüfusun tarihsel mirasının Türkiye’deki bölgesel kalkınmayı nasıl etkilediğine dair ilginç araştırma bulgularına da atıf yapıyor.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

Global Akademi Söyleşileri – Gülçin Özkan

Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler

Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / siyasal sistemlerin makroekonomik performans üzerindeki yansımaları ile demokrasi ve demokratik kurumların – yargı bağımsızlığı, bağımsız medya, ifade özgürlüğü, güçlü sivil toplum örgütleri vb.- işleyişi ve kapsayıcılığının ekonomik performansa etkileri ele alınmaktadır.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Gülçin Özkan

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Eylül 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Gülçin Özkan.

Ömer Faruk Çolak: İktisat ve Toplum Dergisi’nin değerli okurları, yeni bir Yuvarlak Masa’yla beraberiz. Bildiğiniz üzere bu programı Serdar Sayan’la birlikte bir yıldır götürüyoruz; geçen ay ara verdik. Artık tatil bitti ve mesaiye başladık. Yeni sezonun ilk programını Gülçin Özkan Hoca’yla yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine ekonomiyi konuşacağız.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Kamil Yılmaz

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Temmuz 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Koç Üniversitesi’nden Kamil Yılmaz.

Ömer Faruk Çolak: Değerli okurlar, yeni bir Yuvarlak Masa’yla karşınızdayız. Bu ayki konuğumuz Koç Üniversitesi’nden Kamil Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Gökhan Özertan

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Haziran 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Boğaziçi Üniversitesi’nden Gökhan Özertan.

Ömer Faruk Çolak: İktisat ve Toplum Dergisi’nin değerli okurları, bu sayıdaki konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi’nden Gökhan Özertan. Gökhan Hoca’yla önemli konular konuşacağız; tarımı ve gıdayı masaya yatıracağız. Eğer karnımız doymazsa köprüler, otoyollar bir işe yaramayacak. Tarım sektöründe dünyada da bir sorun var; önce oradan başlayalım diyorum. Gökhan Hocam, hoş geldiniz.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Güven Sak

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Mayıs 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Güven Sak.

Ömer Faruk Çolak: İktisat ve Toplum Dergisi’nin değerli okurları, Mayıs sayımızda önemli bir konuyu tartışıyoruz. İklim değişimi ve çevre. Bu konuda sadece akademik olarak değil, uygulamanın da içinde olup -özellikle son zamanlarda takip ediyorum-, uluslararası ve ülke içinde yapılan toplantılara katılıp, konuşmalar ve analiz yapan, gerçekten de birkaç şapkası olan bir akademisyenle beraberiz. Sevgili Güven Sak Hoca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden. Hoş geldiniz.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Timur Han Gür

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Nisan 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timur Han Gür

Ömer Faruk Çolak: İktisat ve Toplum Dergisi’nin değerli okurları, Yuvarlak Masa’nın bu ayki konuğu Timur Han Gür. Öncelikle, hoş geldin Timur. Dünya ekonomisi 2000’li yıllarda nasıl tanımlanır diye düşünsek, herhalde kriz yılları olarak tanımlayabiliriz. Çünkü 2008, krizle başladı; tam bitti, rahatlıyoruz derken pandemi geldi; pandemiyi de atlatıyoruz derken, bu defa da Rusya – Ukrayna Savaşı nedeniyle emtia fiyatlarında hızlı yükselişler yaşandı; ekonomik büyümede geriye doğru dönüşler başladı. Hatta artık yavaş yavaş stagflasyon konuşuluyor dünya ekonomisinde. İlginç olan nokta ise henüz dünya ekonomisi istikrara kavuşamadan, enflasyon korkusunun yarattığı faiz oranlarındaki baskı sonuç verdi ve ABD Merkez Bankası FED, geçtiğimiz günlerde politika faiz oranını çeyrek baz puan artırdı. Diğer ülkelerde de benzer eğilimler güçleniyor. Dolayısıyla biz bu emtia fiyatlarındaki, faiz oranındaki yükselişin önümüzdeki dönemlerde dünya ve Türkiye ekonomisinde nasıl etki yaratacağını konuşmak istedik. Uzun girişimden sonra topu Serdar’a atayım.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Haluk Levent

İktisat ve Toplum Dergisindeki “Yuvarlak Masa” Söyleşileri – Haluk Levent

(Bu söyleşi İktisat ve Toplum dergisinin Mart 2022 sayısında yayınlanmıştır.)

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu ayki konuğu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Levent.

Ömer Faruk Çolak: İktisat ve Toplum Dergisi’nin değerli okurları, Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bu ayki konuğumuz Prof. Dr. Haluk Levent. Bu toplantıda yoksulluk ve eşitsizlik konuşacağız. Yoksulluk ve eşitsizliğin altındaki dinamikleri, ardından bu dinamiklerin yarattığı etkileri irdeleyeceğiz. Bu da birçok farklı kavrama, birçok alana girmemize neden olacak.

Metnin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Posted in İktisat ve Toplum Dergisindeki Paneller: Seçimden Sonra Türkiye Ekonomisi |