Mesleki Hizmetler

Editörlük ve Hakemlik

  • Asosye Editör
 Emerging Markets Finance and Trade, Ocak 2010-Aralık 2013
  • Baş Editör
Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, Mart 2006-Mayıs 2009. [TOBB Ekonomik Forum haberi][Dış Ticaret Haftası fotoğrafları]
  • Konuk Editör
Journal of Economics and Finance, Summer 2006 Symposium
METU Studies in DevelopmentAralık 2005 özel sayısı (Prof. Merih Celasun Anısına)
Emerging Markets Finance and TradeKasım/Aralık 2004 özel sayısı
  • Yayın Kurulu Üyesi
Review of Middle East Economics and Finance (Berkeley Electronic Press)Mayıs 2007’dan bu yana.
Ekonomik Yaklasim (Gazi Üniversitesi), 2001-2010; 2015’den bu yana.
Yapı Kredi Economic Review, 2004-2009.
Ege Academic Review, 2000-2003.
  • Danışma Kurulu Üyesi
İktisat, Işletme ve Finans, 1999-2015
  • Akademik Dergiler için Hakemlik
Journal of Asian Economics; Bulletin of Economic Research; Canadian Journal of Economics; Journal of Development Economics; Journal of Economic Dynamics and Control; Journal of Economic GrowthEconomic Inquiry; Economic Modelling; Economic Papers; Journal of Economic Surveys;  Emerging Markets Finance and Trade; Journal of Ethnic and Migration Studies; International Economic Review; Journal of International Economics; International Review of Economics and Finance; Macroeconomic Dynamics; Middle East Development Journal; Journal of Pension Economics and Finance; Physica A; Quarterly Review of Economics and Finance; Research in Middle East Economics; Review of Middle East Economics and Finance;  Scandinavian Journal of Economics; Urban Studies; Bogazici Journal; Ege Akademik BakışIktisat, Isletme ve Finans; ODTÜ Gelişme Dergisi; TISK Akademi; Yapı Kredi Economic Review
  • Derleme Ciltler ve Seriler için Hakemlik
-Elsevier tarafından yayınlanan Research in Transportation Economics serisi için
-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan Global Public Goods serisi için (edited by I. Kaul, et.al.)
- Explaining Growth in the MENA Region (Der. H. Pesaran ve J.B. Nugent), Routledge
- Robert Schuman Centre for Advanced Studies (European University Inst., Italy) WP serisi için
  • Araştırma Destekleri ve Projeler için Hakemlik
Economic Research Forum
Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) of the United Kingdom
Fulbright Komisyonu
GERPA (Gender Economic Research and Policy Analysis)
Global Development Network (GDN)
MireKoç (Koç Üniversitesi Göç Araştırma Programı)
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
                                                                                                                                                                 

Diğer Komite ve Kurul Üyelikleri

  • Bilimsel Program Komite Üyelikleri
Middle East Economic Association (Ortadoğu Ekonomi Kurumu) Bahar/Yaz Konferansları, 2009’dan bu yana.
- Middle East Economic Association (Ortadoğu Ekonomi Kurumu) Kış Konferansları, 2006’dan bu yana.
Türkiye Ekonomi Kurumu, Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara: 1-3  Kasım 2012.
-METU Institute of Applied Mathematics International Conference Applied and Computational Mathematics (ICACM), Ankara: 3-6  Ekim 2012.
Türkiye Ekonomi Kurumu, Birinci Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara: 11-13  Eylül 2006.
Twelfth International Conference on Computing in Economics and Finance, Limasol, Kıbrıs: 22-24 Haziran 2006.
- The 96th EAAE Seminar on the ‘Causes and Impacts of Agricultural Structures’, Taenikon, İsviçre: 10-11 Ocak 2006.
Twelfth Annual Meetings of the Economic Research Forum, Kahire, Mısır: 19-21 Aralık 2005.
Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu (Muğla Universitesi ve TCMB), Muğla: 24-26 Şubat 2005.
- International Conference on Input-Output and General Equilibrium Models: Data, Modelling and Policy Analysis (co-organized by the International Input-Output Association and the Global Economic Modeling Network), Brüksel, Belçika: 2-4 Eylül 2004.
Computational Management Science Conference and Workshop on Computational Econometrics and Statistics, Neuchatel, İsviçre: 2-5 Nisan 2004.
Society for Computational Economics International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, Limasol, Kıbrıs: 28-30 Mart 2003.
ODTÜ/EAM (Ortadoğu Teknik Üniversitesi/Ekonomik Araştırma Merkezi) Altıncı Uluslararası İktisat Konferansı, Ankara: 11-14 Eylül 2002.
Türkiye Ekonomi Kurumu 9. Ulusal Iktisat Sempozyumu, Çanakkale: 18-19 Ekim 2001.
ODTÜ/EAM (Ortadoğu Teknik Üniversitesi/Ekonomik Araştırma Merkezi) Beşinci Uluslararası İktisat Konferansı, Ankara: 10-13 Eylül 2001.
IFAC (International Federation of Automatic Control) Symposium on Modeling and Control of Economic Systems, Klagenfurt, Avusturya: 6-8 Eylül 2001.
-  CMS–International Conference of Management Students ((2. Konferans, İstanbul: 16-19 Mayıs 2001; 3. Konferans, İstanbul: 6-9 Mayıs 2002)
Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 23-24 Mart 2001.
Türkiye 2nd International Distance Education Symposium, Ankara: 4-8 Mayıs 1998.
  • Diğer 
- Üye, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu, Ekim 2011’den bu yana.
- Üye, KKTC İşgücü Piyasası’nın Etkinliği Projesi Yönlendirme Komitesi, Kasım 2010’dan bu yana.
- Üye, Eğitim Reformu Girişimi Danışma Kurulu, Ocak 2010’dan bu yana.
- Üye, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Komisyonu, Sosyal Koruma Altkomitesi, 2009-2010.
- Üye, 9. Beş Yıllık Plan Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, 2005.
- Jüri Üyesi, TÜSİAD-TBV e-Devlet Ödülleri, 2005.
- Yürütme Kurulu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri-I, Denizli, 8 Temmuz-3 Ağustos 2002.
- Üye, TEAE Araştırma Konseyi, 1997-2001.
- Üye, TÜBA-TÜBİTAK-TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu, Çevreye Karşı Duyarlı Teknolojiler Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu, 1995.
                                                                                                                                                                 

Düzenlenen Oturumlar ve Konferanslar

 – “Jackpot of the Bachelor: Mezuniyetin İkramiyesi: Eğitimli İşsizlik” Konferansı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 27-28 Nisan 2012.
- “Causes and Effects of the Shadow Economy: MENA and Mediterranean Countries vs the Rest of the World” Oturumu, Thirteenth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Montecatini Terme, İtalya: 21-24 Mart 2012.
- “Economics of Terrorism and Crime,” International Conference on Economics by the Turkish Economic Association (ICE-TEA) Oturumu, Ankara: 11-13 Eylül 2006.
- “Workers’ Remittances: Measurement and Identification of Their Contributions to Economic Development” Oturumu, Twentysixth Annual Meetings of the Middle East Economic Association, Boston, ABD: 6-8 Ocak 2006.
- “Corruption and Governance: The Case of the MENA and the Mediterranean Countries” Oturumu, Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Floransa, İtalya: 16-20 Mart 2005.
- “Time Series Filtering Techniques and Business Cycles,” Computational Management Science Conference and Workshop on Computational Econometrics and Statistics(organized in co-operation with the Society for Computational Economics), Neuchatel, İsviçre: 2-5 Nisan 2004.
- “Business Cycle Characteristics and Transmission of Crises in a Globalized Economy: The Case of MENA and Europe” Oturumu, Fourth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Floransa, İtalya: 19-23 Mart 2003.
- “Invited Session on Advances in Computational Economics,” ODTÜ/EAM (Ortadoğu Teknik Üniversitesi/Ekonomik Araştırma Merkezi) Altıncı Uluslararası İktisat Konferansı, 11-14 Eylül 2002.
- “Overlapping Generations Modeling of Population Aging and Related Demographic Issues,” Oturumu, IFAC Symposium on Modeling and Control of Economic Systems, Klangenfurt, Avusturya: 6-8 Eylül 2001.
- Bilkent-FAO Meeting on International Trade and Food Security, Ankara: 13 Eylül 1996.

Comments are closed.