Diğer

KİŞİSEL ETKİNLİKLER

Erkan Genis Yağlı Boya Resim Atelyesi : Katılımcı, 2007’den bu yana.  [Örnek tablolar: 1) Kayıkhane  2) Kış Manzarası]

Türkiye Fulbright Derneği : Üye, 1996’dan bu yana.

Comments are closed.