Tez Danışmanlığı

NOT: Aşağıda listelenenlerden üniversitelerde yapılan ve halen tamamlanmış olan bütün tezler YÖK’ün arama işlevli veri tabanında mevcuttur.

Yönetilen Doktora Tezleri

Gözde Cündü Kaya, “Essays on International Economics and Economics of Sanctions,” TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Devam Ediyor).

Dr. M. Mehdi Jelassi, “An Investigation of the Effects of Population Dynamics on Growth and Trade in an Overlapping Generations General Equilibrium Model,” Bilkent Üniversitesi, Aralık 2004.

Dr. Arzdar Kiracı, “A Computational Investigation of Optimal Parameters in Pension Reform,” Bilkent Üniversitesi, Eylül 2000.

Doktora Tez Komitesi Üyelikleri

Dr. Hatice Gökçe Karasoy Can, “Essays on Macroeconomics” Bilkent Üniversitesi, Mayıs 2018.

Dr. Fatma Merve Ekiz, “Politik Sistemlerin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Etkisi” Çukurova Üniversitesi, 2017.

Dr. Çağaçan Değer, “An Overlapping Generations Analysis of Social Security Reform in Turkey,” Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Temmuz 2011.

Dr. Atila Bedir, Doktora adayı, “Endüstrilerarası Ticaret ve Türkiye Ekonomisi,” Ankara Üniversitesi, Ocak 2009.

Dr. Berna Türkekul,  “Türkiye’de Makroekonomik Değişkenlerin Tarım Sektörüne Kısa ve Uzun Dönem Etkileri Üzerine Bir Araştırma,” Ege Üniversitesi, Eylül 2004.

Dr. Aykut Lenger, “Technological Capability and Economic Growth in Turkey,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temmuz 2004.

Dr. Ebru Voyvoda, “Alternatives in Debt Management: Investigation of Turkish Debt in an Overlapping Generations General Equilibrium Framework,” Bilkent Üniversitesi, Temmuz 2003.

Dr. Won Joo Hwang, “Macroeconomic Policies and Structural Adjustment under the IMF Stabilization Program in the Turkish Economy: A Computable General Equilibrium Analysis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Nisan 2003.
 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Aylin İngenç Eker, “The Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on Steel Producers’ Demand for and Attitudes Toward Renewable Energy in Turkiye,” TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ağustos 2023.

Eren Arbatlı, “Essays in International Trade within the Static and Dynamic Heckscher-Ohlin Frameworks,” Bilkent Üniversitesi, Temmuz 2006.

Artun Alparslan, “A Genetic Algorithm-Based Search for Parametric Reform Alternatives for the Turkish Pension System: 2005-2060,”  Bilkent Üniversitesi, Ağustos 2005.

B. Barış Çiftçi, “An Intergenerational Optimization Analysis of Alternative Deficit Reduction Strategies for the Pension System in Turkey,” Bilkent Üniversitesi, Eylül 2002.

Sergey Doun, “Approximation of the Stochastic Production Frontier Using Artificial Neural Networks” Bilkent Üniversitesi, Eylül 2002.

Nuri Uçar, “A Comparison of the Forecast Performances of Linear Time Series and Artificial Neural Network Models within the Context of Turkish Inflation,” Bilkent Üniversitesi, Ağustos 2001.

Ebru Yüksel, “A Comparative Performance Analysis for the Commonly Used Time Series Filters in Economics: Hodrick-Prescott versus Baxter-King,” Bilkent Üniversitesi, Ağustos 2001.

Zelal Kotan, “Export Performance of Turkey in the European Union Market in Comparison to South East Asian Countries: 1990-1997,” Bilkent Üniversitesi, Eylül 2000.

A. Emre Uyar, “Labor Migration and Trade Patterns in the Presence of Age Composition Differences across Countries: An Overlapping Generations Analysis,” Bilkent Üniversitesi, Eylül 2000.

Gülnihal Mahmutoğlu, “An Analysis of Trade Creation and Trade Diversion Effects in the BSEC Region,” Bilkent Üniversitesi, Eylül 1998.

Ela Tin, M.A., “A Social Accounting Matrix Multiplier Analysis of the Effects of Agricultural Support Policies,” Bilkent Üniversitesi, Eylül 1997.

Yönetilen Uzmanlık Tezleri

Mehmet Muzaffer Tamur, “Zamana Göre Fiyat Ayrıştırması ve Satın Alma Gücü Paritesi,” TC Merkez Bankası, Mayıs 2009.

Pınar Erdem-Yiğit, Uzman, “Işçi Dövizleri ve Büyümedeki Dalgalanmalar (Workers’ Remittances and Cyclical Fluctuations in Growth),” TC Merkez Bankası, Kasım 2005.

Comments are closed.