İdari Görevler

Direktör. Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ekim 2010’dan bu yana.

Program Direktörü/Danışman, Ekonomi Çalışmaları/EI,TEPAV, 2008’den bu yana.

Müdür. Sosyal Bilimler Enstitüsü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Kasım 2006’dan bu yana.

Üniversiteler Arası Kurul Temsilcisi, Ankara, Mart 2009-Mart 2024.

Danışman. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara, Eylül 2006-Mayıs 2009.

Kurucu Müdür. Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi, Şubat 2002-Temmuz 2003.

Müdür Yardımcısı. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, Şubat 2000-Haziran 2003.

Bölüm Başkan Yardımcısı; Lisanüstü Programlar Direktörü. İktisat Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ekim 1997-Temmuz 2003.

Yönetim Kurulu Üyesi. Radyo Bilkent, Ekim 1996-Haziran 2004.

 

Comments are closed.