Global Akademi Söyleşileri – Kerem Coşar

Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği

Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl etkileyeceğine odaklanacağız. Cevapları öncelikle ticaret ve yatırımların yakın geçmişine bakarak ararken, 20. yy. başındaki uluslararası ekonomik gelişmelerin dünya savaşlarıyla bağlantısı da masaya yatırılacak. 1945 sonrası global düzende çok-taraflı ticaret kurumlarının kuruluş ve işleyişinin bu tartışma ışığında anlatımını takiben bu kurumların niçin giderek göz ardı edilmeye başladığı ve bunun maliyeti ele alınacak. Önümüzdeki dönemde küresel iktisadi düzenin hangi yönde evrileceği ve bu çerçevede Türkiye için ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlarda gündeme gelecek.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

This entry was posted in Global Akademi Söyleşileri. Bookmark the permalink.

Comments are closed.