Yaz traşı – 1: Yaz(ᵼ) tatili, seyahatler ve gelişmiş ülke halleri

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Temmuz 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Bazı yazlık konular

var kafamda. Onlar hakkında yazmak istiyorum bu sayıda. Ankara’ya yaz çok gecikerek geldi bu yıl. Yağışlar Temmuz’a girinceye kadar kesilmedi. Şimdi yağışlar nihayet durdu ama hava çok sıcak ve özellikle gündüzleri Ankara’nın (bir zamanlar alışık olduğumuz) standartlarına göre çok nemli.

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Seçimler ve çimler

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Haziran 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Her seçim (yahut tercih) aynı zamanda bir vazgeçiştir

lafını biliyor musunuz? Bir totoloji, yani tanım gereği doğru olan bir ifade gibi gözükür: Karşı karşıya olduğumuz iki (veya daha fazla) alternatiften birini seçmemiz (tercih etmemiz), zaten diğer(ler)ini seçmediğimiz (tercih etmediğimiz) anlamına gelir. Seçmediğimiz ya da tercih etmediğimiz alternatifler de aslında vazgeçtiklerimizdir bir anlamda…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Eleştirilemezliğin dayanılmaz hafifliği

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Mayıs 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Bu köşede

güncel konular üzerine, hele güncel siyasi gündem üzerine ahkam kesmiyorum normal olarak. Ancak geçen yazımın sonunda da vurguladığım gibi, güncel (siyasi) gündeme ilişkinmiş gibi gözüken kimi gelişmeler, çok daha derin soruları çağrıştırabiliyor…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Bedava sirke baldan (her zaman) tatlı (mıdır?)

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Nisan 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Bu ayki yazımda

deneysel ve davranışsal iktisatçıların hoşlandığı bir konu olan sosyal normlar ile piyasa normları ayrımına dair bir şeyler söyleme konusunda geçen aydan verilmiş bir sözüm var. Çok ilginç  ve neşeli örnekleri olan bir konu bu. Bireysel davranışlarımız o sırada bulunduğumuz ortam/bağlamda hangi normların baskın olduğuna bağlı olarak biçimleniyor…

Yazının devamını okumak için buraya tıklayabilir veya yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Süveyş Kanalı mı daha dar, ayırdığı coğrafyalardaki seçme/eleştirme/hesap sorma kanalları mı?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Mart 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Bu yazıda

geçen ay ele aldığım bazı konuların yaptırdığı kimi (güncel) çağrışımlarla devam edeceğim. Okuyanların hatırlayacağı gibi, Şubat yazımda yolsuzluk konusundan söz etmiştim. Rüşvet, irtikap vs. eylemlerin genel adı olarak “yolsuzluk” kavramı ile yolların (mesela karayollarının) eksikliği ya da yetersizliği anlamındaki “yol-suz-luk” ve argoda parasızlık anlamına gelen “yolsuz-luk” kavramları arasındaki ilişkilere değinmiştim. Sadık okurlarımdan olduğu anlaşılan sayın başbakan, 12 Mart 2011 tarihinde katıldığı bir toplantıda, aynı kelime oyununu “İşte yolu olmamanın bir adı da yolsuzluktur. Öyle değil mi?” sorusuyla kullanmış…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Yolsuzluk yol-suz-luğa yol açar mı?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Şubat 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Bu Yazıda

yolsuzluk konusundan söz edeceğim. Hem kişinin kendisine görevi gereği verilen yetki ve hakları, (maddi) çıkar sağlamak amacıyla suiistimal etmesi anlamında; hem de yolların, mesela karayollarının, eksikliği ya da yetersizliği anlamında. Daha net olarak, biri diğerineyol açar mı; açarsa hangi durumlarda yol açar gibi soruları tartışacağım…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Erivan’da Libya fantastik filmleri haftasını izlemek mi istersiniz, Jamaika’da kış sporları yapmak mı?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Ocak 2011 sayısında yayınlanmıştır.)

Yazıda ele alınan konular

ile başlamayı kural haline getireceğimi geçen yazıda söylemiştim. O sözümü tutuyorum. Ülkeler ya da bölgeler için “gelişmiş olma hali” diye adlandıracağım, kişi başına milli gelir gibi geleneksel ekonomik göstergelerin ölçebileceğinden daha kapsamlı hali tanımlama çabasına bu yazıda da devam edeceğim…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

2062’de haftada kaç saat mesai yapacağız?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Aralık 2010 sayısında yayınlanmıştır.)

Bu ayki yazıda neler var?

Acaba diye merak edenler vardır eminim. Geçen sayıdaki yazıyı okuyanlar, bu köşeden aşağı yukarı ne tür bir içerik beklemeleri gerektiğini biliyorlar ama tam olarak hangi başlıkları ele alacağımı bu ilk bölümde açıklayarak başlayayım diyorum. Böyle yapmak, zamanlarını daha etkin kullanmak isteyen okuyucuları, yazının hangi bölümlerini okuyacakları (ya da atlayabilecekleri) konusunda yönlendirmeyi mümkün kılıyor…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |

Serbest kur rejiminde belirlenen karaborsa dolar kuru!?

(Bu yazı İktisat ve Toplum dergisinin Ekim 2010 sayısında yayınlanmıştır.)

Bu köşenin amacı

Nedir sorusuyla başlayayım izninizle. Bu köşenin öncelikli amacı, Türkiye’de basılı ya da sesli/görüntülü medyada tipik olarak atlanan, ele alınmayan konularda ilginç, düşündürücü ve eğlenceli iktisat tartışmaları yapmak. Sadece ekonomik karar ve davranışların değil; ekonomiyle hiç alakası yokmuş gibi gözükenlerin ardında bile çoğunlukla ekonomik güdüler olduğu kabulünden yola çıkan tartışmalar…

Yazının devamını okumak için TEPAV – Dr. Serdar Sayan Köşe Yazıları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Posted in Ahkam Keseri Yazıları |